Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Kavlinge Gruppboende

Kavlinge Gruppbostad är en verksamhet inom Linnea Omsorg. Vi finns i en naturnära, vacker och lantlig miljö i Stigtomta, 15 km nordväst om Nyköping i Sörmland.

Vi erbjuder boende i gruppbostad med 6 platser samt 3 platser i närliggande servicebostäder för män och kvinnor i personkrets 1, LSS.

Vi är medlemmar i Värna som är en intresseorganisation för läkepedagogik och socialterapi.

Vårt arbete präglas av en helhetssyn på varje individ. Här skapas möjlighet till personlig utveckling och en känsla av egenvärde. Vi ger förutsättningar för en strukturerad och trygg vardag som är utformad efter önskan och behov. Här erbjuds ett liv i gemenskap med andra när så önskas. Det går till exempel att välja att laga sin mat och äta i sin egen lägenhet eller tillsammans med övriga i vårt gemensamma utrymme. Vi vet att dygnsrytmer och veckorytmer är viktigt och skapar trygghet, så vi tydliggör dessa så de blir förståeliga.

De boende kan välja individanpassade aktiviteter själva tillsammans med personal eller tillsammans med annan boende på gruppbostaden. Personalen är alltid lyhörd för önskningar och hjälper till att skapa förutsättningar för att genomföra aktiviteter.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och all tillsvidareanställd personal har utbildning inom lågaffektivt bemötande. Varje boende har två kontaktpersonal knutna till sig och tillsammans med individen upprättar vi en genomförandeplan om hur hjälpbehov och intressen ska tillgodoses. Vi prioriterar att utbilda vår personal efter behov och önskningar som gynnar verksamheten och vi anordnar regelbundet anhörigträffar.

Vi värnar om naturen och vår miljö och väljer ekologiska produkter när vi handlar. Vi odlar grönsaker som skördas på hösten och är ofta ute i skog och mark. Att ta tillvara på det som finns är en viktig del i vårt arbete.

Kontakt

Nina Wensberg
Verksamhetschef LSS
Tel: 070-180 88 93
nina.wensberg@linneaomsorg.se

Eva Ståhl
Enhetschef
Tel: 070-180 88 88
eva.stahl@linneaomsorg.se

Besöksadress: Kavlinge 1, 611 97 Stigtomta
Postadress: Box 65, 153 22 Järna

Lagrum: LSS 9:9, Bostad med särskild service för vuxna
Huvudman: Linnea Omsorg AB, org nr: 556709-9196

Vill du se vårt tillstånd kan du hänvända dig till IVO eller ta kontakt med oss