Hem för vård eller boende (HVB)

Lärbo HVB

Vi hjälper ungdomar i behov av extra stöd till ett bra liv utifrån varje persons individuella förutsättningar. Linnea Omsorg är med i hela kedjan, från inskrivning till flytt, vilket ger oss en möjlighet att anpassa vården till individuell utveckling. Vi tror på att bygga relationer och tillit genom en kontinuitet i arbetet.

Målgrupp
Vi tar emot flickor och pojkar som har ett psykosocialt omsorgsbehov, psykiatriska svårigheter eller en självdestruktiv livsstil. Det kan vara problem i relationen till föräldrar, kamrater och bristfällig eller havererad skolgång.

Medarbetare
Vi satsar på hög kompetens för att lyckas och har höga krav på erfarenhet och utbildning vid rekrytering av medarbetare.

Utredning
Vi kan erbjuda utredningar med snabb leverans.

Akutplacering / Individuella lösningar
Vi tar emot akutplaceringar och har enskilda boenden för individuella lösningar.

Nätverk & konsulter
Lärbo HVB har ett välutvecklat nätverk och samarbete med legitimerad psykiatriker, psykolog och terapeuter.

Våra boenden
I lugn och harmonisk miljö med närhet till naturen och till samhället erbjuder vi 16 platser
i 2 olika gruppboenden och Lgh.

Kontakt

Lärbo HVB
Besöksadress: Pimpelvägen 31, 153 35 Järna

Är du intresserad av att veta mer? Tveka inte att kontakta oss!

Nina Wensberg
Verksamhetschef LSS, SOL
Tel. 070-180 88 93
nina.wensberg@linneaomsorg.se

Anna Feili
Enhetschef
Tel: 070 185 20 51
anna.feili@linneaomsorg.se

Eva Ståhl
Biträdande enhetschef 
Tel: 070-180 88 88
eva.stahl@linneaomsorg.se

Vill du se vårt tillstånd kan du hänvända dig till IVO eller ta kontakt med oss.

Läs mer om verksamheten på Lärbo i en artikel publicerad i ”Dagens Samhälle”