Kontakt

Tel: 08 554 814 70
Epost: info@linneaomsorg.se

Postadress:
Skilleby Västergård 2
153 91 Järna

Besöksadress: 
Storgatan 3
153 30 Järna

Hitta huvudkontoret – Klicka på länken för besöksadress.

Faktura adress:
Linnea Omsorg AB
c/o Erip LP111
Box 117
721 05  Västerås


Hans Petter Sveen
VD
Tel. 070 677 16 80
hans.petter.sveen@linneaomsorg.se


Nina Wensberg
Verksamhetschef LSS, SOL
Tel. 070-180 88 93
nina.wensberg@linneaomsorg.se


Eva Ståhl
Enhetschef Kavlinge
Tel. 070-180 88 88
eva.stahl@linneaomsorg.se

Robert Larsson
Behandlingsansvarig Lärbo HVB
Tel. 070-185 20 51
robert.larsson@linneaomsorg.se